Produktinformasjon og pris

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift vises i kassen før betaling.  Transport kommer i tillegg med mindre annet er spesifisert.

Forbehold 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du er usikker.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre 

Når en vare blir bestilt, reserveres varen på vårt lager inntil faktura forfaller.  Dersom fakturaen ikke er betalt innen forfall, overtar AFKA AS eiendomsretten og forbeholder seg retten til å selge produktet videre.

Leveranse 

Varer under 35 kg sendes fra oss senest 1 virkedag etter mottatt betaling.  Varer som er større en 35 kg sendes fra oss 1 gang pr. uke.  For produkter som krever dokumentert opplæring må dette fås ved henting av varen hos AFKA AS, c/o ALMINOR AS, Mogan 23, 3650 Tinn Austbygd.  Vi kan sende ut instruktør for å yte opplæring host mottager mot avtalt pristillegg.

Montering

Noen produkter krever av hensyn til plass og transport at montering gjøres av mottager.  Motorer og maskiner kommer uten olje, noe som kunden selv vil være ansvarlig for.   AFKA AS kan montere varen mot ett tillegg i prisen.  Varen må da hentes selv.

Frakt 

Varer over 35kg sendes med Bring cargo ihht. gjeldende avtale. Varer under 35kg sendes i oppkrav med posten. Kunder som bestiller varer i oppkrav og ikke henter disse kan bli fakturert returfrakt samt omkostninger.  Varsel med sporing vil bli sendt til email eller mobilnummer dersom dette er oppgitt.

Transportselskapet vil kontakte deg når de kan levere varene, du utfører lossing og bør derfor være på plass ved transport selskapets ankomst. Større gjenstander som lastebiler og traktorer må losses på en rampe eller tilsvarende leveres av kunden. Lossing av last fra transportkjøretøyet eller kranbil ikke inkludert i leveransen, men arrangert av kunden eller transportør.

Betaling:

Varen må betales før den blir sendt fra vårt lager hvis ikke annet er avtalt

Personopplysninger 

AFKA AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Klikk her for å lese vårt personvern og cookie regler.

Kortinformasjon 

Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling. 

Ta kontakt snarest dersom du/dere ønsker å avbestille varene.  Dersom varen er sendt fra vårt lager eller transport bestilt av oss for utkjøring vil du/dere bli belastet med transport og gebyrer.

Reklamasjon 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du/dere innen rimelig tid fra mottak, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om mangelen og eventuelt krav.  Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og E-handelsloven.

Angrerett

Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto og transport. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Retur – Reklamasjon (alle varer)

Kunden må selv levere varen i retur til AFKA AS, c/o ALMINOR, Mogan 23, 3650 Austbygd.  Alle kostnader forbundet med retur ligger hos kjøper.  AFKA AS betaler ikke frakt ved tur/retur av vare.

Varen skal være returnert i original emballasje, med emballasjen intakt.

Transportskader

Transportskader skal straks (innen 5 kalenderdager) og omgående meldes til transportøren og til AFKA AS. Det er mottagers ansvar å inspisere varen før fraktbrevet signeres av mottager. Riktig antall pakker må sjekkes samt at varene er uskadde.  Skader under transport noteres på fraktbrevet.  Transportskader som det opplyses på i etterkant vil ikke erstattes eller repareres av AFKA AS.

Garanti

1 års garanti, ellers reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.

 

Garanti betingelser for maskiner/utstyr som krever førstegangs service.

For maskiner som hjullastere, trucker, gravemaskiner mm. som må ha førstegangs service, kreves det at service er utført og dokumentert hos AFKA AS, våre samarbeidspartnere eller annet autorisert verksted. Førstegangsservice skal utføres etter 50 timers bruk for maskiner med timeteller eller 3 måneder for maskiner uten timeteller.  Dersom førstegang service ikke er utført ihht. betingelsene faller garantien bort.  For maskiner som brukes i utleie gis det ikke garanti. 

 

AFKA AS er behjelpelige med support på email eller telefon, dersom det skulle være behov for det

Forbrukerkjøp 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. DIBS krav til salgsbetingelser samsvarer med Forbrukerombudets ”Standard salgsbetingelser for brukerkjøp av varer over Internett”.

Utleiebetingelser

Ved utleie plikter leietaker seg til å ivareta sikkerheten for person, samt maskin med utstyr.  Utstyret skal leveres inn innen gitte tidsfrister.  Dersom tidsfristene ikke overholdes, vil en full dags leie bli belastet pr. dag maskinen ikke er returnert + 10% pr. dag eskalerende med +10% pr. dag.  Skyldig leie vil bli trukket fra depositum eller faktureres.

 

Alle maskinene er fullforsikret via www.if.no mot skade, med forbehold om egenandel leietaker er ansvarlig for å dekke.  Vennligst se utleiekontrakten for nærmere informasjon.  Leietaker er ansvarlig for sikker oppbevaring når maskinene ikke er i bruk.   Ved uvøren bruk og sport, kan hele eller deler av forsikringssummen bli avkortet.   Alle utgifter i forbindelse med dette er for leietakers regning.