Priser:

Alle priser er i norske kroner og vises inkludert merverdiavgift. Transport kommer i tillegg med mindre annet er spesifisert.

Forbehold:

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du er usikker.

Salgs- og leveringsbetingelser ved fakturering:

Når en vare blir bestilt, reserveres varen på vårt lager inntil faktura forfaller. Dersom fakturaen ikke er betalt innen forfall, overtar AFKA AS eiendomsretten og forbeholder seg retten til å selge produktet videre. Enkelte varer kan bli utsendt før forfall. Varene tilhører AFKA AS inntil varene er betalt.

Leveranse:

Varer under 35 kg sendes fra oss senest 1 virkedag etter mottatt betaling. Varer som er større en 35 kg sendes fra oss 1 gang pr. uke. For produkter som krever dokumentert opplæring må dette fås ved henting av varen hos AFKA AS, Atråvegen 578, 3656 Atrå. Vi kan sende ut instruktør for å yte opplæring hos mottager mot avtalt pristillegg.

Montering:

Noen produkter krever av hensyn til plass og transport, at montering gjøres av mottager. Alle maskiner inkludert leveres uten olje(r). AFKA AS kan montere varen mot ett tillegg i prisen.

Frakt:

Varer over 35kg sendes med transportør ihht avtale. For maskiner og større varer vil transportselskapet kontakte deg om utlevering.

Betaling:

Ingen maskiner eller varer med pris over kr. 10.000 sendes ut av lageret før faktura er betalt i son helhet.

Personopplysninger
AFKA AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Klikk her for å lese vårt personvern og cookie regler.

Kortinformasjon:

Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling:

Ta kontakt snarest dersom du/dere ønsker å avbestille varene. Dersom varen er sendt fra vårt lager eller transport bestilt av oss for utkjøring vil du/dere bli belastet med transport og gebyrer. Gjelder ikke ved kjøp av varer via https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.afka.no%2F&data=05%7C01%7C%7Cbbbb945878f44d20177408db91915d73%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638263825737420582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Su0JAjT4p7867fcQaRJBVE3CZ3x9z5Jpg2rNvTEm728%3D&reserved=0

Transportskader:

Transportskader skal straks (innen 5 kalenderdager) og omgående meldes til transportøren og til AFKA AS. Det er mottagers ansvar å inspisere varen før fraktbrevet signeres av mottager. Riktig antall pakker må sjekkes samt at varene er uskadde. Skader under transport noteres på fraktbrevet. Transportskader som det opplyses på i etterkant vil ikke erstattes eller repareres av AFKA AS.

Garanti:

Alle maskiner som selges via AFKA AS er å anse som landbruksmaskiner. Med dette gjelder 1 års garanti, ellers reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Support:

AFKA AS er behjelpelige med support på email eller telefon, dersom det skulle være behov for det

Forbrukerkjøp:

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. DIBS krav til salgsbetingelser samsvarer med Forbrukerombudets ”Standard salgsbetingelser for brukerkjøp av varer over Internett”.

Utleiebetingelser:

Ved utleie plikter leietaker seg til å ivareta sikkerheten for person, samt maskin med utstyr. Utstyret skal leveres inn innen gitte tidsfrister. Dersom tidsfristene ikke overholdes, vil en full dags leie bli belastet pr. dag maskinen ikke er returnert + 10% pr. dag eskalerende med +10% pr. dag. Skyldig leie vil bli trukket fra depositum eller faktureres. Alle maskinene er fullforsikret via https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.if.no%2F&data=05%7C01%7C%7Cbbbb945878f44d20177408db91915d73%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638263825737420582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lq%2BNGdyM85cu7SjImMDlgw4MqIJJab4vLOvDIuk5f2w%3D&reserved=0 mot skade, med forbehold om egenandel leietaker er ansvarlig for å dekke. Vennligst se utleiekontrakten for nærmere informasjon. Leietaker er ansvarlig for sikker oppbevaring når maskinene ikke er i bruk. Ved uvøren bruk og sport, kan hele eller deler av forsikringssummen bli avkortet. Alle utgifter i forbindelse med dette er for leietakers regning.