Skjema for opplysninger om angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt. Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter at varene er mottatt. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

AFKA AS, Malmøgata 9. 0566 Oslo

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte Angrerettskjema AFKA AS, men det er ikke obligatorisk.  For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt av deg for det produktet det gjelder, senest 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Vi dekker ikke returfrakt.