Skjema for opplysninger om angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt. Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter at varene er mottatt. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

AFKA AS, Malmøgata 9. 0566 Oslo

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte Angrerettskjema AFKA AS, men det er ikke obligatorisk.  For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt av deg for det produktet det gjelder, senest 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Vi dekker ikke returfrakt.

Angrefrist

Kunden har rett til å angre sitt kjøp uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter mottak av varen.

Angrefristen løper fra den dagen kunden mottar varen.

Hvordan benytte angrefristen:

For å benytte angrefristen, må kunden gi en klar skriftlig melding til nettbutikken om sin beslutning om å angre kjøpet. Dette kan gjøres via e-post eller skriftlig brev.

3. Retur av varen:

Kunden er ansvarlig for å returnere varen i god stand, forsvarlig innpakket original emballasje, med mindre varen er defekt eller skadet ved mottak.

Nettbutikken vil refundere kundens betaling for varen, inkludert standard leveringskostnader, innen 14 dager etter mottak av den returnerte varen.

Nettbutikken har rett til å holde tilbake tilbakebetalingen til varen er mottatt og inspisert for eventuell skade eller feil.

Varer som er forsøkt montert, delvis montert eller montert, kan ikke returneres.

Unntak fra angrefristen:

Angrefristen gjelder ikke for varer som er spesialtilpasset etter kundens ønske.

Angrerett ved delvis leveranse:

Hvis en bestilling består av flere varer, og kunden ønsker å returnere kun noen av dem, gjelder angrefristen for hver enkelt vare.