General Data Protection Regulation (GDPR)

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av AFKA AS i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Som ansatt eller som ekstern ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson.  Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og fødselsnummer.

AFKA AS er underlagt taushetsplikt.

Personopplysninger utleveres ikke til tredjepart, unntatt i de tilfeller vi benytter underleverandør. Ved bruk av underleverandør har AFKA AS fått garantert sikkerheten og dokumentert dette gjennom særskilte avtaler.

Samtykke

Eksempler på tjenester som vil kunne kreve ditt aktive samtykke.

  • Aktivitetsregistreringer, herunder påmelding til kurs
  • Påmelding nyhetsbrev

Informasjon som behandles

AFKA AS lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestillinger. I tillegg vil vi kunne lagre helt eller delvis informasjon du gir oss som forhandler, i forbindelse med kurs, møter, reiser og oppfølging knyttet til nevnte aktiviteter.

Påmelding til kurs og reiser etc.

Når du melder deg på kurs, turer eller andre arrangementer blir du bedt om å oppgi navn, kontaktinformasjon etc. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs og reiser blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere arrangementet, deriblant sende navnelister til kurssted der dette er nødvendig.  Etter arrangementet vil opplysningene kunne bli arkivert, dette for å kunne dokumentere at man har tatt de nødvendige kurs.

Disse opplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål.

AFKA AS på sosiale medier:

AFKA AS benytter forskjellige sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter og Youtube til å dele informasjon om bedriften og våre produkter, både til ansatte og andre.

AFKA AS har ikke ansvar for informasjon og bilder som medlemmene selv publiserer på sosiale medier. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos AFKA AS

Bilder av personer kan benyttes på flere flater og i flere sammenhenger knyttet til AFKA AS sine aktiviteter. For eksempel kan et bilde både benyttes på nettsider og som illustrasjon på en invitasjon til turer og kurs. Bilder kan ikke benyttes i kommersielle sammenheng uten særskilt samtykke av personen som er avbildet.

Nyhetsbrev

Ved utsendelse av nyhetsbrev så må det i forkant innhentes samtykke fra mottager om at de ønsker dette tilsendt.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å si ifra om og rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Behandlingsansvarlig

AFKA AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.

Dersom du er ekstern og har spørsmål til knyttet til AFKA AS sine vilkår eller til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger kan du kontakte oss på post@afka.no

Cookies (informasjonskapsler)

For å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. Til dette bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Veldig mange nettsider vil ikke fungere optimalt hvis du ikke aksepterer cookies.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics og Sitecore Experience Platform. Disse bruker informasjonskapsler, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss informasjon om er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes, samt informasjon om netthandel.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sist oppdatert:
August 2019