Vår visjon er å levere god service med fokus på sikkerhet og miljø. Ved direkte innkjøp, og produkter uten fordyrendemellomledd kan vi tilby ulike tjenester og service til markedsriktige priser. 

icon

Kunde

Vi tilbyr tjenester og løsninger som tar utgangspunkt i de lokale forholdene og kundenes behov. Kundetilfredshetbetyr alt for oss, og vi lytter til kundenes behov, ønsker og ideer.

icon

Miljø

I likhet med våre kunder, er vi opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi er opptatt avsikkerhet og miljø. Derfor vil vi tilby energi- og miljøbesparende produkter som gjør minimalt skade på sårbar natur. Vi verner også om miljøet ved å minimere bruk av miljøskadelig emballasje

icon

Sosialt ansvar

Vi bryr oss om lokalmiljøet, som vi også er en del av, og vi håper å kunne bidra med å skape arbeidsplasser for både unge og gamle, eller kanskje for noen som har spesielle behov. Våre dører er åpne for alle.

icon

Sikkerhet

Vi ønsker å ta vare på våre kunder. Vi har høyt fokus på sikkerhet, vedlikehold og forberedelser av våre maskiner for å ivareta kvalitet og sikkerhet for brukeren.