Søk

Våre salgsprodukter

Maskinene vi selger er i prinsippet de samme som leies ut og dermed indirekte testet og forbedret.  Svakheter underveis er blitt rettet opp i samarbeid med produsenten direkte.  Med direkte innkjøp unngår vi tradisjonelt fordyrende ledd som grossister eller andre distributører